Từ 01/7/2019 tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng

Ngày 01/7/2019, Chính phủ   ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, có hiệu lực 15/8/2019.

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công cách mạng

Theo đó, từ ngày 01/7/2019 mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng   là 1.624.000 đồng, tăng 109.000 đồng so với mức quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng bao gồm:

– Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng theo quy định tại phụ lục I của Nghị định 58/2019/NĐ-CP.

Nghị định số 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Tăng mức trợ cấp người có công cách mạng

Phục lục I gồm có: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, với mức cao nhất là 4.137.000 đồng/tháng áp dụng đối với bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 91% đến 100%. Mức trợ cấp ưu đãi hằng năm, mức trợ cấp ưu đãi một lần với mức cao nhất là 20 lần mức chuẩn…

(Người có công cách mạng có được chuyển quyền sử dụng đất?)

– Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh , người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, với mức trợ cấp cao nhất là 5.207.000đ áp dụng đối với trường hợp có mức suy giảm khả năng lao động là 100%

– Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B  theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP, với mức trợ cấp cao nhất là 4.308.000 đồng  g áp dụng đối với trường hợp có mức suy giảm khả năng lao động là 100%.

Kinh phí thực hiện trợ cấp người có công

Ngân sách trung ương đảm bảo  kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP.

Nghị định số 58/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 99/2018/NĐ-CP  của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi  đối với người có công cách mạng.

Tải toàn văn Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *