Tiêu chuẩn sử dụng xe oto của cấp tỉnh, huyện

Theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thì tiêu chuẩn trang bị, sử dụng xe ô tô ở cấp tỉnh, huyện như sau: 

– Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (như: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương); Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố được trang bị tối đa 02 xe ô tô/01 đơn vị.

– Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) được trang bị tối đa 01 xe ô tô/01 đơn vị.

Tiêu chuẩn sử dụng xe oto công cấp tỉnh, huyện
Tiêu chuẩn sử dụng xe oto công cấp tỉnh, huyện

Giá mua tối đa đối với mỗi xe ô tô là 720 triệu đồng và xe này dùng để phục vụ công tác chung để đưa đón cán bộ đi công tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc).

Quy định của pháp luật là như vậy, nhưng thực tế hầu hết ở UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND cấp huyện, các Sở, Ban, Ngành thì số lượng xe đều vượt mức cho phép. Và mục đích sử dụng xe thì không đúng theo quy định, nhiều nơi sử dụng xe để đưa đón lãnh đạo, đi tham quan, du lịch, đi việc riêng…

Để việc sử dụng xe công đúng mục đích, đúng quy định, thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyển cần phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những  trường hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực của các quy định pháp luật, đồng thời siết chặt sử dụng tài sản công, tiết kiệm một phần kinh phí để sử dụng vào mục đích hiệu quả hơn.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *