Từ tháng 3/2021: Xúc phạm học sinh bị phạt tiền đến 10 triệu đồng

Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực 10/3/2021.

Theo đó, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Xúc phạm học sinh bị phạt tiền đến 10 triệu đồng
Từ tháng 3/2021: Xúc phạm học sinh bị phạt tiền đến 10 triệu đồng

Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học.

Ngoài việc bị phạt tiền, thì người vi phạm còn bị áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể  đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều 28, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *