So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999 (phần 6)

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết so sánh Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Hình sự 2017 sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 (Gọi tắt là Bộ luật Hình sự 2015) và Bộ luật Hình sự 1999.

Tiếp theo phần 1, phần  2, phần 3, phần 4, phần 5 hôm nay chúng tôi so sánh những nội dung mới ở phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự.

  1. Về cải tạo không giam giữ (Điều 36)

Bộ luật Hình sự 2015 bổ sung quy định việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hằng tháng. Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hình phạt cải tạo không giam giữ
Hình phạt cải tạo không giam giữ

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Không áp dụng biện pháp  lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới  6 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

2. Về tù có thời hạn

Bộ luật hình sự 2015 bổ sung quy định “không áp dụng hình phạt tù thời hạn đối với người  lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng”. QUy định này nhằm thu hẹp việc áp dụng hình phạt tù, tạo điều kiện, cơ hội cho những người phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.

3. Về hình phạt tử hình

Bộ luật hình sự 2015 thu hẹp tội phạm bị áp dụng hình phạt tử hình bằng cách liệt kê cụ thể các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do BLHS quy định.

So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999
So sánh Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật hình sự 1999

Việc thu hẹp hình phạt tử hình phù hợp với sự phát triển của văn minh nhân loại, xu hướng chung của thế giới hiện nay. Chủ trương này cũng được khẳng định trong Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị. Hiến pháp năm 2013 khẳng định việc bảo vệ các quyền con người như một mục tiêu hàng đầu. Do đó, việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình là đòi hỏi cấp thiết của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự gắn với việc bảo đảm các quyền con người, nhân đạo hoá các biện pháp trừng trị phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và đạo lý của dân tộc, phù hợp yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

BLHS 2015 Bổ sung không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Bổ sung Không thi hành án tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên; người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Việc bổ sung 2 quy định về không áp dụng và thi hành hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên thể hiện tính nhân đạo của nhà nước ta đối với những người thuộc diện cao tuổi, và thực tế những người đủ 75 tuổi trở lên phạm tội thuộc tử hình ít, thời gian họ sống không còn nhiều nên tính nguy hiểm cho xã hội không cao.

Đối với những người phạm tội tham tham ô tài sản, hối lộ thì quy định trên tạo điều kiện cho họ có động lực để nộp lại tài sản tham ô, tham nhũng, giúp nhà nước thu hồi lại phần nào tài sản tham nhũng.

(Slide bài giảng bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

Phần tiếp theo sẽ được đăng tải vào ngày 12/4/2018, mời bạn đọc theo dõi.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *