Tổng hợp 60 biểu mẫu trong tố tụng hình sự

Ngày 19/9/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo ban hành  Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự .

Theo đó kể từ ngày 01/01/2018 các văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện theo mẫu dưới đây:

(Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực)

Ký thừa lệnh
Biểu mẫu trong xét xử vụ án hình sự
Mẫu số 01-HSPhân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự
Mẫu số 02-HSPhân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thm tra viên thm tra hồ sơ vụ án hình sự
Mẫu số 03-HSThay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa
Mẫu số 04-HSQuyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 05-HSQuyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 06-HSQuyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thđối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 07-HSQuyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 08-HSQuyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 09-HSQuyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét x phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 10-HSQuyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 11 -HSQuyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mu số 12-HSQuyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 13-HSThông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng
Mẫu số 14-HSQuyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)
Mẫu s 15-HSQuyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Mu số 16-HSQuyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu số 17-HSQuyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu số 18-HSQuyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)
Mẫu số 19-HSQuyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cn thiết)
Mẫu số 20-HSQuyết định đưa vụ án ra xét x sơ thm
Mẫu số 21-HSQuyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
Mẫu số 22-HSMẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm
Mu số 23-HSMẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm
Mẫu số 24-HSMu Biên bn phiên tòa hình sự giám đốc thm
Mẫu số 25-HSMẫu Biên bản nghị án sơ thẩm
Mẫu số 26-HSMẫu Biên bản nghị án phúc thm
Mu số 27-HSMu Bn án hình sự sơ thm
Mẫu số 28-HSMẫu Bản án hình sự phúc thẩm
Mẫu số 29-HSThông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)
Mu số 30-HSQuyết định tr hồ sơ vụ án
Mẫu s 31-HSBiên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng
Mẫu số 32-HSThông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi m phiên tòa
Mu số 33-HSQuyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
Mẫu số 34-HSQuyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 35-HSThông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ
Mu số 36-HSQuyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
Mẫu số 37-HSQuyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm)
Mẫu số 38-HSQuyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
Mu số 39-HSQuyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
Mu số 40-HSQuyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm)
Mu số 41-HSQuyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thm phán được phân công ch tọa phiên tòa)
Mu s 42-HSQuyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử
Mẫu số 43-HSQuyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 44-HSQuyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)
Mẫu số 45-HSBiên bản về việc kháng cáo
Mẫu s 46-HSQuyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình ch (đình chỉ) vụ án
Mu số 47-HSQuyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn
Mẫu số 48-HSThông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)
Mu số 49-HSThông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 50-HSThông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 51-HSQuyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)
Mẫu số 52-HSQuyết định đình chỉ việc xét x phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 53-HSThông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bn án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 54-HSQuyết định rút hồ sơ vụ án hình sự
Mẫu số 55-HSThông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 56-HSQuyết định kháng nghị giám đốc thẩm
Mu số 57-HSQuyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm
Mẫu số 58-HSQuyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm
Mẫu số 59-HSQuyết định giám đốc thẩm
Mẫu số 60-HSQuyết định khởi tố vụ án hình sự

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *