loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Lĩnh vực hình sự / Tổng hợp 60 biểu mẫu trong tố tụng hình sự

Tổng hợp 60 biểu mẫu trong tố tụng hình sự

Ngày 19/9/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo ban hành  Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự .

theo đó kể từ ngày 01/01/2018 các văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện theo mẫu dưới đây:

Ký thừa lệnh
Biểu mẫu trong xét xử vụ án hình sự
Mẫu số 01-HS Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự
Mẫu số 02-HS Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thm tra viên thm tra hồ sơ vụ án hình sự
Mẫu số 03-HS Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa
Mẫu số 04-HS Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 05-HS Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 06-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thđối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 07-HS Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 08-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 09-HS Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét x phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mẫu số 10-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 11 -HS Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
Mu số 12-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
Mẫu số 13-HS Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng
Mẫu số 14-HS Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)
Mẫu s 15-HS Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Mu số 16-HS Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu số 17-HS Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
Mẫu số 18-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)
Mẫu số 19-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cn thiết)
Mẫu số 20-HS Quyết định đưa vụ án ra xét x sơ thm
Mẫu số 21-HS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
Mẫu số 22-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm
Mu số 23-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm
Mẫu số 24-HS Mu Biên bn phiên tòa hình sự giám đốc thm
Mẫu số 25-HS Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm
Mẫu số 26-HS Mẫu Biên bản nghị án phúc thm
Mu số 27-HS Mu Bn án hình sự sơ thm
Mẫu số 28-HS Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm
Mẫu số 29-HS Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)
Mu số 30-HS Quyết định tr hồ sơ vụ án
Mẫu s 31-HS Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng
Mẫu số 32-HS Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi m phiên tòa
Mu số 33-HS Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
Mẫu số 34-HS Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 35-HS Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ
Mu số 36-HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
Mẫu số 37-HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm)
Mẫu số 38-HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
Mu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
Mu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm)
Mu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thm phán được phân công ch tọa phiên tòa)
Mu s 42-HS Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử
Mẫu số 43-HS Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 44-HS Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)
Mẫu số 45-HS Biên bản về việc kháng cáo
Mẫu s 46-HS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình ch (đình chỉ) vụ án
Mu số 47-HS Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn
Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)
Mu số 49-HS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 50-HS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 51-HS Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)
Mẫu số 52-HS Quyết định đình chỉ việc xét x phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 53-HS Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bn án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 54-HS Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự
Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 56-HS Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
Mu số 57-HS Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm
Mẫu số 58-HS Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm
Mẫu số 59-HS Quyết định giám đốc thẩm
Mẫu số 60-HS Quyết định khởi tố vụ án hình sự

TẢI BIỂU MẪU

loading...

Rubi

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *