Một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Chính phủ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2019.

1. Chế độ phụ cấp

– Đại sứ, người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công tác tại nước khác hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn như sau: Kiêm nhiệm từ một đến hai nước hoặc  tổ chức  quốc tế ở nước khác được hưởng 15% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn; kiêm nhiệm từ ba nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác trở lên được hưởng 20% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

– Trường hợp cơ quan  Việt Nam ở nước ngoài không bố trí đủ số thành viên theo biên chế được duyệt, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công việc do biên chế khác dự kiến phụ trách thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm mức 15% mức sinh hoạt phí cơ sở  nhân với hệ số địa bàn.

– Nữ thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng phụ cấp hằng tháng 5% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

2. Chế độ trợ cấp

– Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài công tác nhiệm kỳ tại địa bàn đang xảy ra xung đột vũ trang , thảm họa do thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 30% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

Cơ quan ngoại giao việt nam ở nước ngoài
Cơ quan ngoại giao việt nam ở nước ngoài

– Thành viên của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bị thương hoặc bị chết trong thời gian công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài, ngoài chế độ quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được nhà nước trợ cấp, cụ thể: Mức trợ cấp một lần băng 3 lần mức sinh hoạt phí cơ sở nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. Mức trợ cấp một lần bằng 7 lần mức sinh hoạt phí cơ sở nếu bị chết.

3. Chế độ bảo hiểm, khám chữa bệnh

 Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ tiền mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài.

4. Một số chế độ khác

Được thanh toán tiền nhà ở, tiền điện, tiền nước, tiền chất đốt, tiền thuê bao cáp truyền hình, tiền thuê bao điện thoại, tiền thuê bao internet, tiền mua trang phục, tiền vé máy bay…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *