Nộp tiền phạt vi phạm hành chính ở đâu? Ngân hàng hay kho bạc?

         Cá nhân/tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có thể nộp phạt tại chỗ hoặc nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước, tài khoản ngân hàng…

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính tại ngân hàng

Theo quy định tại Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt thì cá nhâ, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt vào kho bạc nhà nước hoặc vào tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp vụ việc vi phạm xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại khó khăn thì cá nhân, tổ chức vi phạm có thể nộp trực tiếp cho người xử phạt, sau đó người xử phạt sẽ nộp vào kho bạc.

Nộp phạt vi phạm hành chính ở đâu
Nộp phạt vi phạm hành chính ở đâu

Nộp phạt hành chính tại UBND xã

          Tuy nhiên, qua thực tế theo dõi công tác xử lý vi phạm hành chính, tôi nhận thấy ở những khu vực nông thôn, khi người dân vi phạm thường thì họ ngại đến kho bạc để nộp tiền, một phần vì không có thời gian để đi, một phần không biết đường đi và ngại đến các cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, nhiều địa phương trong quyết định xử phạt không ghi là đến kho bạc nộp tiền phạt mà yêu cầu nộp trực tiếp tại UBND cấp xã, sau đó xã sẽ nộp vào tài khoản kho bạc của mình.  Giải thích về việc này, lãnh đạo các địa phương cho rằng tiền xử phạt vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%, cho nên nộp ở đâu cũng như vậy thôi, miễn là thuận tiện cho người vi phạm để họ chấp hành nộp phạt.

          Mặc dù, việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính tại UBND cấp xã là không đúng với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 nhưng nó lại phù hợp với thực tế cuộc sống và giải quyết được vấn đề thu được tiền phạt vi phạm hành chính (theo dõi được quá trình chấp hành quyết định xử phạt của tổ chức, cá nhân vi phạm). Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cũng cần nghiên cứu, bổ sung đối với những trường hợp người vi phạm ở khu vực nông thôn thì có thể nộp tiền phạt tại UBND cấp xã. Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định người vi phạm có thể ủy quyền cho người khác nộp tiền thay mình, bởi vì có trường hợp người vi phạm là người tàn tật, khuyết tật …không thể đi đến kho bạc được.

Xem chuyên đề 1: Những điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem chuyên đề 2:  Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Xem chuyên đề 3: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Xem chuyên đề 4: Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính cập nhật năm 2019

Xem chuyên đề 5: Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xem chuyên đề 6: Sơ đồ quy trình xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản 

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *