Thi hành quyết định xử phạt theo ngày ký hay ngày có hiệu lực của quyết định?

         Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo ngày ký quyết định xử phạt hay theo ngày quyết định xử phạt có hiệu lực mới đúng?

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định xử phạt

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 67 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định  ngày có hiệu lực khác. Và tại Khoản 2 Điều 68, Khoản 1 Điều 73 quy định Thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Quy định của 2 điều khoản nêu trên bị vướng đối với trường hợp trong quyết định xử phạt ngày có hiệu lực không trùng với ngày ký, ví dụ:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

          Ông A xây dựng nhà không phép bị người có thẩm quyền lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 04/02/2017, với mức phạt tiền 5 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm, thời gian thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định nhưng tại phần hiệu lực của quyết định ghi có hiệu lực từ ngày 10/02/2017. Sau khi ký quyết định thì ngày 05/02/2017 ông A nhận được quyết định xử phạt. Vấn đề đặt ra là ông A phải chấp hành nộp phạt tiền và tháo dỡ công trình từ ngày nào? Ngày ông nhận được quyết định xử phạt hay là ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực?

(Tòa án tối cao hướng dẫn về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính)

          Theo Khoản 2 Điều 68 thì ông A phải chấp hành quyết định kể từ ngày 05/02/2017, ngày ông nhận được quyết định xử phạt mặc dù lúc đó quyết định chưa có hiệu lực. Nếu chậm chấp hành thì sẽ bị tính lãi tiền nộp phạt và bị cưỡng chế thi hành.

Thi hành theo ngày có hiệu lực

Theo quan điểm của người viết thì trường hợp trên  thời gian ông A phải thi hành quyết định xử phạt là từ ngày 10/02/2017 – ngày quyết định có hiệu lực thi hành, chứ không phải từ ngày 05/02 – ngày ông nhận được quyết định. Bởi lẽ khi quyết định có hiệu lực thì các nội dung trong quyết định mới buộc phải thực hiện.

(Giải đáp các vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính)

Để đảm bảo việc thi hành quyết định xử phạt được áp dụng thống nhất trong trường hợp ngày nhận quyết định và ngày có hiệu lực không trùng nhau thì cơ quan có thẩm quyền cần sửa Khoản 2 Điều 68, Khoản 1 Điều 73 theo hướng: Thời hạn thi hành quyết định vi phạm hành chính xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Nếu ngày nhận được quyết định sớm hơn ngày quyết định có hiệu lực thì thực hiện theo ngày quyết định có hiệu lực.

Quốc Huy

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *