Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án

Đây là một trong những quy định trong dự thảo Nội quy Tòa án đang được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lấy ý kiến, cụ thể:

1. Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

2. Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

3. Người tham gia tố tụng, tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác; nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình Thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác cho Thư ký phiên tòa tại bàn Thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.

Người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ tùy thân cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

4. Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa phải ngồi đúng vị trí theo quy định.

Mô hình phòng xử án mới
Mô hình phòng xử án mới

5. Nhà báo tham dự phiên tòa phải chấp hành sự điều hành của Chủ tọa phiên tòa và hướng dẫn của Thư ký phiên tòa hoặc lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa về khu vực tác nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy phòng xử án. Nhà báo ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa phải được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của đương sự, người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý của họ.

Hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập.

7. Mọi người trong phòng xử án phải mặc trang phục nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên tòa.

8. Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng, được Chủ tọa phiên tòa cho phép; không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác trong phòng xử án; không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa.

9. Mọi người trong phòng xử án phải đứng khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt được phép của Chủ tọa phiên tòa.

Đương sự, người tham gia tố tụng phải đứng khi Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Luật sư xét hỏi, thẩm vấn, tranh tụng theo điều hành của Chủ tọa phiên tòa trừ trường hợp đặc biệt được phép của Chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo phải đứng khi Kiểm sát viên công bố Cáo trạng hoặc Quyết định truy tố trừ trường hợp đặc biệt được phép của Chủ tọa phiên tòa.

10. Bị cáo đang bị tạm giam chỉ được tiếp xúc với người bào chữa; việc tiếp xúc với những người khác phải được phép của Chủ tọa phiên tòa.

11. Người tham gia tố tụng, người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của    Tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được Chủ tọa phiên tòa cho phép rời khỏi phòng xử án khi có lý do       chính đáng.

12. Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.

13. Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị       Chủ tọa phiên tòa xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính hoặc bị    Hội đồng xét xử khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *