Người dân được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Đó là nội dung của Công văn số 2271/BTP-BTTP ngày 29/6/2015 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Theo đó: 

Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) hướng dẫn Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan như sau:

1. Thực hiện quy định về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013, bảo đảm người dân có quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Đối với các địa bàn đã thực hiện việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, văn bản từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã có quyết định chuyển giao xem xét những nơi mà việc chuyển giao đã ổn định, tổ chức hành nghề công chứng hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu thì xem xét, quyết định giữ nguyên việc chuyển giao để tránh gây xáo trộn, khó khăn cho người dân.

Thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch đất đai
Thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch đất đai

Như vậy, sau ít nhất 3 lần Thủ tướng, Phó Thủ tướng có văn bản chỉ đạo Bộ Tư pháp hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện công chứng, chứng thực theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 thì Bộ Tư pháp mới có văn bản chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tại khoản 2 của Công văn, Bộ Tư pháp còn muốn giữ riêng thẩm quyền công chứng cho các tổ chức hành nghề công chứng khi lại giao cho UBND cấp tỉnh quyết định việc có cho phép người dân lựa chọn giữa công chứng hay chứng thực với lý do tránh gây xáo trộn, khó khăn cho người dân. Tôi cho rằng lý do ở đây không thuyết phục, bởi người dân có quyền lựa chọn nơi nào thuận lợi cho mình để thực hiện công chứng, chứng thực.

(Tải 10 Biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ 10/01/2020)

Mặc dù vậy, công văn này cũng là cơ sở bước đầu để người dân thựa hiện quyền lựa chọn của mình đã được quy định trong Luật mà bấy lâu nay bị các văn bản dưới luật bỏ đi. ĐIều đó cho thấy để xây dựng nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề đơn giản, bởi chính cơ quan tham mưu pháp luật lại tham mưu đi ngược lại Luật do Quốc hội ban hành.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. Nguyen thanh Hai

    Bai viet van ban cua tinh to hon van ban cua tw ban viet rat dung nhung kg biet chinh phu co biet hien nay nguoi dan tinh long an khong duoc lua chon nhu nhung nguoi dan o tinh khac thuc hien dung Theo huong dan cua luat dat dai va thong Bao so 347 cua Thu tuong chinh phu tai sao ubnd tinh long an khong tao dieu kien thuan loi cho nguoi dan de giam chi phi di lai cua nguoi dan vi co mot so xa cach xa Phong Cong Chung nen viec di lai Chung giay to cua dan rat vat va va kho khan ; mong tinh long an thuc hien CV 2271 cua btp Theo huong co loi cho nguoi dan va tao su binh dang cho dan.

  2. Bo tu phap van chua thuc hien dung y kien cua thu tuong chinh phu tai thong bao so 347 . Mong ban co mot bai viet thuyet phuc sao cho tat ca cac tinh , thanh pho thuc hien theo dung y kien cua thu tuong chinh phu de tao su cong bang cho moi nguoi dan co quyen lua chon cong chung hay chung thuc. Neu noi nao lam tot thi duoc nguoi dan se chon chu ubnd tinh dung uu ai cong chung ma de nguoi dan phai mat di quyen cong dan cua minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *