Tuổi bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thì tuổi bầu cử và ứng cử qy định như sau: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Và theo Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì ngày bầu cử là ngày chủ nhật 23/5/2021.

Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Xác định tuổi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Căn cứ vào Luật Bầu cử và Nghị quyết số 133/2020/QH14 thì công dân Sinh ngày 23/5/2003 trở về trước (Ngày bầu cử: 23/5/2021 -18 = 23/5/2003) được quyền bầu cử, nếu không thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Đối với những người ứng cử thì phải Sinh ngày 23/5/2000 trở về trước (Ngày bầu cử: 23/5/2021 -21 = 23/5/2000)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *