Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính (page 8)

Quản lý hành chính

quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, nhà nước và pháp luật

Hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã

Ngày 05/12/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5228/BNV-CQĐP để hướng dẫn các địa phương xử lý đối với cán bộ cấp xã, với nội dung như sau: Bộ Nội vụ nhận được ý kiến của nhiều địa phương phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình …

Đọc tiếp

Vướng mắc thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

          Theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính áp dụng trong 3 trường hợp:           – Để xác minh tình tiết mà nếu không …

Đọc tiếp

Hiểu về thời hạn ban hành quyết định xử phạt sao cho đúng

          Theo quy định tại Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ …

Đọc tiếp

Một số vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính

Một số vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính cần sớm được tháo gở, Trang tin pháp luật xin nêu một số vướng mắc sau: Về mẫu quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả Hiện nay, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày …

Đọc tiếp

Vướng mắc trong ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

 Theo quy định Điều 54 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có thể …

Đọc tiếp

Những vấn đề cần giải quyết trong Nghị định 121 “Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính”

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 thì tại khoản 2, điều 59 có quy định: “Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại Nghị định …

Đọc tiếp

Lấn, chiếm đất đai trường hợp nào bị xử phạt

          Theo quy định của Luật Đất đai 2003 (Điều 15) và Luật Đất đai 2013 (Điều 12) đều có quy định nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm đất đai. Và theo Điều 3 của Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm …

Đọc tiếp