Slide bài giảng Luật Thanh niên năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật Thanh niên năm 2020, gồm các nội dung sau.

Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Thanh niên năm 2020

1. Những kết quả đạt được của Luật Thanh niên 2005

– Luật thanh niên ra đời đã góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước.

– Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên được nâng lên.

slide bài giảng Luật Thanh niên 2020
Bài giảng Luật Thanh niên năm 2020

– Nhận thức của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội và đất nước ngày càng được nâng cao.

– Hầu hết thanh niên đã xác định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, qua đó thể hiện khát khao cống hiến của thế hệ trẻ; ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên ngày càng được nâng cao….

2. Một số hạn chế của Luật Thanh niên 2005

– Hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên chưa được kiện toàn đầy đủ; không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi; đội ngũ công chức được bố trí chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên chưa được cấp ủy, chính quyền quan tâm và đầu tư đúng mức.

– Chưa quy định cụ thể bộ, ngành nào làm đầu mối giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên nên khó khăn, lúng túng trong việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật thanh niên.

– Các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong các điều, khoản của Luật thanh niên chưa được quy định rõ ràng, thiếu cụ thể, chưa phân định rõ đâu là quyền của thanh niên và đâu là nghĩa vụ của thanh niên, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng và hướng dẫn thực hiện…

Phần 2. Những nội dung chính của Luật Thanh niên năm 2020

Slide phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, tuyên truyền Luật Thanh niên. Để tải toàn văn slide bài giảng Luật Thanh niên năm 2020, bạn đọc vui lòng liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải văn bản nhé.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

28 Bình luận

 1. Lô thị hoài giang

  cho em xin bài giảng này luôn a ơi

 2. Nguyễn Hùng Nhiên

  Cho em xin bài giảng với anh nhé!

 3. Dương Quốc Huy

  cho em xin bài giảng a nhé

 4. Cho em xin bài giảng này anh nhé. Cảm ơn

 5. Anh gửi cho em xin bài giảng về Luật thanh niên qua gmail. Em cảm ơn!

 6. Nguyễn Kim Quân

  Cho em xin bài giảng Luật thanh niên vơi ad

 7. Anh cho e xin file bài giảng nhé

 8. Anh cho e xin file bài giảng nhé ! cảm ơn !

 9. Cho e xin bài giảng này với được không a?

 10. Trương Minh Trí

  Cho em xin Slide bài giảng này với ạ!

 11. CHO EM XIN SLIDE BÀI GIẢNG VỀ LUẬT THANH NIÊN 2020 VỚI Ạ

 12. anh cho em xin file bài giảng Luật thanh niên 2020 với ạ. Em cam on anh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *