Bộ câu hỏi kiểm tra sát hạch xét tuyển công chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sát hạch để xét tiếp nhận không qua thi tuyển vào biên chế khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Giang năm 2020 (gồm 336 câu hỏi và đáp án) theo Kế hoạch số 101/KH-HĐ  của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể Bộ câu hỏi kiểm tra sát hạch gồm các chuyên đề sau:

(Tải Bộ câu hỏi kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2020)

1. Một số nội dung cơ bản của hệ thống chính trị; Đảng cộng sản Việt Nam; tiêu chuẩn nghiệp vụ các cách ngạch công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể (Quyết định số 450/QĐ/TCTW ngày 22/12/1998 của Ban Tổ chức Trung ương).

Tài liệu kiểm tra, sát hạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Giang 2020
Tài liệu kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang 2020

2. Một số nội dung của Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định 24/2010/NĐ-CP  ngày 15/3/2010, Nghị định 29/2012/NĐ-CP  ngày 12/4/2012, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012, Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức.

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiểm tra sát hạch để xét tiếp nhận không qua thi tuyển vào biên chế khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Câu 1. Hệ thống chính trị ở nước ta gồm những cơ quan nào?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam

b) Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 2. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Đảng lãnh đạo bằng?

a) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn

b) Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên

c) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách; Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên

d) Cả a và b

Đáp án D

Câu 4. Chọn đáp án đúng

a) Các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

b) Đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

c) Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiểm tra sát hạch  xét tuyển công chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang năm 2020 (gồm 336 câu hỏi và đáp án)

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *