Slide bài giảng tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018

Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực 01/01/2019. Hiện nay đã có các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quốc phòng như: Nghị định 02/2019/NĐ-CP hướng dẫn phòng thủ dân sự, Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng, Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương, Nghị định 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ

Để kịp thời tuyên truyền Luật Quốc phòng và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trangtinphapluat.com biên soạn slide bài giảng Luật Quốc phòng năm 2018 dưới dạng powerpoint. Bài giảng phù hợp cho báo cáo viên và các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu Luật Quốc phòng.

Slide bài giảng Luật Quốc phòng

Bài giảng được chia làm 2 phần

Bài giảng Luật quốc phòng
Slide bài giảng tuyên truyền Luật Quốc phòng

Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Quốc phòng

Phần này tập trung đánh giá về những kết quả đạt được trong hơn 10 năm thi hành Luật Quốc phòng, cũng như tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan quy định về quốc phòng cần phải được bổ sung vào Luật Quốc phòng như: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã có sự phát triển về phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới…

Hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng; tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; việc lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện nghĩa vụ quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới; xây dựng Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ…

Phần 2. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng

Tập trung giới thiệu những nội dung chính của Luật Quốc phòng cũng như các Nghị định 02/2019/NĐ-CP hướng dẫn phòng thủ dân sự, Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng, Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương.

Xem clip bài giảng Luật Quốc phòng năm 2018

Giới thiệu những điểm mới của Luật Quốc phòng như: Chính sách nhà nước về quốc phòng, các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật quốc phòng, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ; về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm…

Tài liệu tham khảo để biên soạn slide Luật Quốc phòng gồm: Luật Quốc phòng, các nghị định có liên quan, các hồ sơ dự án Luật Quốc phòng như: Tờ trình, các báo cáo thẩm định, thẩm tra…

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Luật Quốc phòng 2018.

XEM CÁC ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TẠI ĐÂY

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *