Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện Trảng Bom, Đồng Nai 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai năm 2020, gồm 357 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tài liệu được biên soạn dựa theo Thông báo số 772/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

Gồm 3 chuyên đề chính sau:

+ Chuyên đề 1: Các nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

Đây là quy định mang tính cốt lõi, là xương sống trong tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã. Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về phân loại tổ chức chính quyền địa phương các cấp; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động; phân quyền, phân nhiệm vụ của từng tổ chức của cấp chính quyền (HĐND, UBND); Phân quyền, phân nhiệm vụ của người đứng đầu tổ chức chính quyền (HĐND, UBND); giải thể, hợp nhất chính quyền địa phương….

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Đồng Nai
Bộ câu hỏi ôn thi công chức xã huyện Trảng Bom, Đồng Nai 2020

+ Chuyên đề 2: Cán bộ, công chức (Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019)

– Chương II: Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức;

– Chương V: Cán bộ, công chức cấp xã;

– Chương VI: Quản lý cán bộ, công chức.

+ Chuyên đề 3: Quy định về chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chức trách , tiêu chuẩn, nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên (Thông tư 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/7/2017 của Bộ trưởng Bộ nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV).

+ Chuyên đề 4. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

+ Chuyên đề 5. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

+ Chuyên đề 6. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã

+ Chuyên đề 7. Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

+ Chuyên đề 8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trắc nghiệm trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai năm 2020:

Câu 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cá nhân có liên quan

Đáp án A

Câu 2. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

a)Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

b)Có tác phong lịch sự

c)Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

d)Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Đáp án A

Câu 3.  Nhiệm vụ nào dưới đây là của công chức hành chính ngạch chuyên viên?

a) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các quy định cụ thể để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế;

b) Nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các công việc cóliên quan;

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả;

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 4. Trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác.

a) 10 ngày        b) 20 ngày    c) 30 ngày     d) 45 ngày

Đáp án C

Câu 5. Thẩm quyền   quyết định tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển và bố trí người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã?

a) HĐND cấp huyện      b) UBND cấp huyện  c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai năm 2020, gồm 357 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Anh cho em xin Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện Trảng Bom, Đồng Nai 2020 với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *