Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tài liệu được biên soạn dựa theo Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 tỉnh Lạng Sơn.

Phần 1. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2020 (đối tượng thi tuyển)

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (ôn tập Chương I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X);
2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (ôn tập Điều 1).
3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Nghệ An
Tài liệu thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020

4. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (ôn tập Điều 1).

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)
5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (ôn tập Chương II, III).

 Phần 2. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2020 (đối tượng xét đặc cách)

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (ôn tập Chương I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X);
2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (ôn tập Điều 1).
3. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020 gồm 199 câu hỏi và đáp án.

Tải tiếng Anh thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Đỗ Quốc Cường

    cho em xin tài liệu với ạ. e cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *