Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên huyện Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh 2020

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh năm 2020 do trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo số 02/TB-HĐTD  ngày 17/11/2020 của Hội đồng thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà tỉnh ban hành Danh sách thi sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 1, nội dung ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm thi vòng 1.

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh năm 2020, gồm 587 câu trắc nghiệm có đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

+Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

Tài liệu thi giáo viên huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh

+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

+ Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

+Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành;

+ Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành;

+ Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nôi vụ ban hành;

+ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học;

+ Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT về điều lệ trường mầm non.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi viên chức mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh năm 2020: 

Câu 1. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm?

a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

b) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

c) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Đáp án A

Câu 2. Hội đồng trường đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quyết định về?

a) phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục

b) phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu của nhà trường

c) kế hoạch hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục

Đáp án A

Câu 3. Đâu không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên?

a) Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

b) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

c) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức theo phân cấp; Ký kết hợp đồng vụ, việc đối với viên chức đã nghỉ hưu;

d) Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng

Câu 4. Nhiệm vụ  Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên; Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp huyện trở lên là của giáo viên tiểu học hạng mấy?

a) Giáo viên tiểu học hạng II

b) Giáo viên tiểu học hạng III

c) Giáo viên tiểu học hạng IV

Đáp án A

Câu 5. Kiểm tra định kỳ sức khỏe trẻ em thực hiện bao nhiêu lần trong một năm học?

a) một lần trong một năm học

b) hai lần trong một năm học

c) Ba lần trong một năm học

Đáp án B

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh năm 2020, gồm 587 câu trắc nghiệm có đáp án.  Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) – Tải tài liệu tin học văn phòng thi công chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *