Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giáo viên tỉnh Lai Châu 2020

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Lai Châu năm 2020 do trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo số 1815/TB-SNV  ngày 13/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu ban hành Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên và kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020.

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên tỉnh Lai Châu 2020, gồm 322 câu trắc nghiệm có đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật Viên chức năm 2010

2. Luật Giáo dục năm 2019

3. Bộ luật Lao động năm 2019

Tài liệu ôn tập thi giáo viên tỉnh Lai Châu 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên tỉnh Lai Châu 2020

4. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo , đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi giáo viên tỉnh Lai châu năm 2020:

Câu 1. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức được tính như thế nào?

a) không được tính là thời gian công tác liên tục nhưng được xét nâng lương.

b) được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

c) được tính là thời gian công tác liên tục, nhưng không được xét nâng lương.

Đáp án B

Câu 2. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

a) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc

b) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và tự ý bỏ việc

c) bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

d) bị sa thải

Đáp án A

Câu 3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm?

a) củng cố, phát triển nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp;

b) bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho học sinh, có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

c) củng cố nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp;

Đáp án A

Câu 4. Trường hợp phải ngừng việc, Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả lương như thế nào?

a) được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

b) được trả 50% tiền lương theo hợp đồng lao động;

c) được trả 70% tiền lương theo hợp đồng lao động;

Đáp án A

Câu 5. Trường hợp phải ngừng việc, Nếu do lỗi của người lao động thì việc trả lương cho người lao động như thế nào?

a) người đó không được trả lương

b) được trả 50% tiền lương theo hợp đồng lao động;

c) được trả 70% tiền lương theo hợp đồng lao động;

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020, gồm 322 câu trắc nghiệm có đáp án .  Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) – Tải tài liệu tin học văn phòng thi công chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *