Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT điều lệ trường trung học

Trangtinphapluat.co biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm 78 câu.

Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi viên chức ngành Giáo dục và đào tạo, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Câu 1. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân
a) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Câu 2. Đâu là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học là?

a)   Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

b)   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

c) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d) Tất cá nhiệm vụ trên

Đáp án D

Câu 3. Giáo viên trường trung học làm nhiệm vụ?

a) dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

b) dạy học,  phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

c) dạy học, giáo dục học sinh trong và ngoài trường trung học

Đáp án A

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức giáo dục 2020 tại đây)

Câu 4. Giáo viên, nhân viên không có những quyền nào dưới đây?

a) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

b) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

c)  Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 05 ngày liên tục

Đáp án D

Câu 5. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải?

a) chỉnh tề, gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

b) chỉnh tề, lịch sự phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

c) chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

Đáp án C

Câu 6. Hoạt động giáo dục thông qua một số hình thức chủ yếu nào?

a) học lí thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, thực hiện các dự án học tập, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ

b) học lí thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, thực hiện các dự án học tập, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng

c) học lí thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, thực hiện các dự án học tập, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng

Đáp án C

Câu 7. Việc bảo quản hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo?

a) quy định của pháp luật    b) quy định của nhà nước   c) quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm 78 câu hỏi và đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *