Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức năm 2020 của tỉnh Bình Phước, gồm 270 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2020 được biên soạn theo giới hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, tập trung vào các chuyên đề sau:

Nội dung 1. Nhà nước trong hệ thống chính trị

I. Tổng quan về hệ thống chính trị

1. Quyền lực và quyền lực chính trị

2.Hệ thống chính trị và các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2020
Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi công chức tỉnh Bình Phước 2020

3. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.Bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

III. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.Khái quát về nhà nước pháp quyền

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Những định hướng cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Nội dung 2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1. Khái niệm bộ máy hành chính nhà nước

2. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4. Các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung 3. Hiến pháp năm 2013

Nội dung 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

Nội dung 5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

Nội dung 6. Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019

Nội dung 7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung 8. Luật Phòng, chống tham nhũng

Nội dung 9. Cải cách hành chính nhà nước

1.Khái niệm cải cách hành chính nhà nước

2. Mục đích và vai trò của cải cách hành chính nhà nước

3. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và những năm tiếp theo.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Bình Phước năm  2020:

Câu 1 Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 2. Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước?

a) Đảng cộng sản Việt Nam

b) Quốc hội

c) Chính phủ

Đáp án B

Câu  3. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?

a) ấm no, tiến bộ, hạnh phúc

b) giàu có, tiến bộ, hạnh phúc

c) ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc

Câu 4. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?

a) tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ hoặc phù hợp với quy hoạch cán bộ

b) tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ

c) tiêu chuẩn, chức vụ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ

Đáp án B

Câu 5. Cơ quan nào giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng?

a) Quốc hội   b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Ủy ban Tư pháp của Quốc hội      d) Tòa án nhân dân

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức năm 2020 của tỉnh Bình Phước, gồm 270 câu hỏi và đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *