Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung ôn thi Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn được biên soạn theo Thông báo số 113/TB-HĐTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Y tế Tỉnh Lạng sơn, tập trung vào các văn bản sau:

1. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Viên chức

2. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007

3. Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Câu 1. Người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là?

a) người tiếp xúc hoặc người có biểu hiện triệu chứng bệnh truyền nhiễm đã rõ tác nhân gây bệnh.

b) người tiếp xúc hoặc người có triệu chứng bệnh truyền nhiễm nhưng chưa rõ tác nhân gây bệnh.

c) người tiếp xúc hoặc người có biểu hiện triệu chứng bệnh truyền nhiễm nhưng chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Đáp án C

Câu 2.  Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm là

a) Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

b) Lấy chữa bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

c) Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chính yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Viên chức thì Chức danh nghề nghiệp là?

a) tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

b) tên gọi thể hiện trình độ hoặc năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

c) tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

d) tên gọi thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

Đáp án A

Câu 4.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 5. Thẩm quyền quyết định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế tại nhà?

a) Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch    b) Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

c)  Người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu  d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 6. Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu thì  Thời điểm ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế là?

a) trong vòng 06 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ;

b) trong vòng 12 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ;

c) trong vòng 24 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ;

d) trong vòng 24 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ;

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 182 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *