Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020 của tỉnh Tây Ninh, gồm 173 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi  viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2020 được biên soạn theo giới hạn của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ngày 25/11/2020, tập trung vào các chuyên đề sau:

– Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số đều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Tài liệu thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Tài liệu thi viên chức y tế tỉnh Tây Ninh năm 2020

Nghị định 115/2020/NĐ-CP  ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Dưới đây là một số câu trong  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020 của tỉnh Tây Ninh, gồm 173 câu hỏi và đáp án.

Câu 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là?

a) cơ sở cố định đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

b)  cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

c)  cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép  cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Đáp án B

Câu 2. Nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh là

a) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

b) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 90 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

c) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

Đáp án C

Câu 3. Những việc nào dưới đây viên chức  được làm

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân đúng với quy định của pháp luật.

c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 4. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với   trường hợp nào dưới đây? (Luật mới)

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020

b) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu  5. Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi nào?

a) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới

b) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cũ

c) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ cao hơn với yêu cầu của vị trí việc làm mới

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020 của tỉnh Tây Ninh, gồm 173 câu hỏi và đáp án.  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây _)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *