Tài liệu thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2020, gồm 170 câu trắc nghiệm và đáp án.

Bộ tài liệu biên soạn theo Thông báo 263/TB-BV ngày 14/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An về nội dung ôn tập môn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển viên chức đợt 2/2020, cụ thể gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức năm 2010

2. Luật Khám, chữa bệnh năm 2009

3. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014

Tài liệu thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Tài liệu thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An

4. Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế

5. Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

6. Quy định 12 điều y đức: Quyết định 2088/BYT-QĐ về việc ban hành quy định về y đức của Bộ Y tế ngày 06/11/1996

7. Quy tắc ứng xử: Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

8. Quy chế giao tiếp của nhân viên y tế: Tài liệu hướng dẫn giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế.

9. Quy chế chuyên môn bệnh viện (dành cho khối chuyên môn Y): Quyết định 1895/1997/qĐ-BYT ban hành quy chế bệnh viện của Bộ Y tế ngày 19/9/1997.

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2020,gồm 170 câu trắc nghiệm có đáp án. Lưu ý: Không có Bộ câu hỏi Quy chế giao tiếp của nhân viên y tế: Tài liệu hướng dẫn giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế.

Tải Bộ câu hỏi Tin học Văn phòng thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức tại đây

Dưới đây là một số câu trong Bộ tài liệu ôn tập thi viên chức y tế Bệnh viện Đa khoa Nghệ an năm 2020

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan   có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

c) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề.

Đáp án A

Câu 3.   Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là

a) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

b) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

c) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của thân nhân người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Đáp án B

Câu 4. Bệnh viện đa khoa hạng I là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

a) Trực thuộc Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh, thành phố và các Ngành có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp.

b) Trực thuộc Bộ Y tế . Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp.

a) Trực thuộc Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh, thành phố . Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp.

Đáp án A

Câu 5. Y đức là?

a) phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người nhà người bệnh, coi họ đau đơn như mình đau đớn

b) phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đơn như mình đau đớn

c) phẩm chất tốt đẹp của người làm quản lý công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đơn như mình đau đớn

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2020.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *