Tài liệu xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung phục vụ cho việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Bắc Giang 2021, gồm 270 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang 2021 được biên soạn theo Kế hoạch số 30/KH-HĐ ngày 16/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang, gồm các văn bản sau:

1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ.

Dưới đây là một số câu trắc nghiệm trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung phục vụ cho việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang 2021:

Tài liệu  xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang 2021
Tài liệu xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Bắc Giang 2021

Câu 1. Cấp ủy cơ sở muốn triệu tập đại hội bất thường, cần bảo đảm yêu cầu, điều kiện nào?

a) Khi cấp ủy thấy cần thiết

b) Khi có trên một nửa tổ chức đảng trực thuộc nhất trí

c) Khi được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý

d) Khi cấp ủy xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa tổ chức đảng trực thuộc nhất trí và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý.

Đáp án D

Câu 2. Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thì Đại hội thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

a) thảo luận văn kiện của cấp dưới, cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

b) thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ

c) thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

d) thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

Đáp án D

Câu 3. Người giới thiệu người vào Đảng phải?

a) Là đảng viên và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm

b) Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng một năm

c) Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất hai năm

d) Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm

Đáp án D

Câu 4.Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?

a) Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

b) Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật.

d) Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Đáp án C

Câu 5. Theo Hiến pháp 2013 thì Quốc hội họp bất thường khi nào?

a) Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

b) Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

c) Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

Đáp án A

Câu 6. Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?

a) quận, huyện, thị xã

b) quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Đáp án C

Câu 29. Theo Thông tư 02/2021/TT-BNV thì Chức trách của ngạch chuyên viên là?

a) Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp xã trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

b) Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

c) Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

d) Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp tỉnh trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung phục vụ cho việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Bắc Giang 2021, gồm 270 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. tư vấn e về bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung phục vụ cho việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Bắc Giang 2021, gồm 270 câu trắc nghiệm có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *