Một số quy định của Nghị định 126/2014 hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình

 Ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Nghị định có 4 chương và 67 điều, 01 phụ lục về các phong tục, tập quán về hôn nhân gia đình cần vận động xóa bỏ hoặc cấm áp dụng.

Trangtinphapluat.com giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung nỗi bật của Nghị định 126

  1. Hướng dẫn về thu nhập khác trong thời kỳ hôn nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, gồm:

– Tiền thưởng, tiền trúng xổ số, tiền trợ cấp (Trừ trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. Quy định này cụ thể hơn so với Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 do Hội đồng Thẩm phán – Toà án nhân dân tối cao ban hành);

Quy định về kết hôn của luật hôn nhân và gia đình
Quy định về kết hôn của luật hôn nhân và gia đình

– Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

– Thu nhập hợp pháp khác.

  1. Hướng dẫn về tài sản riêng khác của vợ chồng, gồm:

          – Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

          – Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

          – Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

  1. Hậu quả của chia tài sản chung vợ, chông

          – Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định;

Tiền trúng số là tài sản chung của vợ chồng
Tiền trúng số là tài sản chung của vợ chồng

          – Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

  1. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại nước ngoài

          – UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của công dân thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Clip bài giảng Luật hôn nhân và gia đình 

          – Trường hợp công dân không có nơi thường trú, thì UBND cấp xã nơi tạm trú thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

          – Thời gian thực hiện 14 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *