Quảng Nam tổ chức thi công chức hành chính ngày 15/12/2020

Ngày 20/11/2020, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam có Thông báo 2391/TB-HĐTTCC thông báo về thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam. Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn Thông báo để bạn đọc tham khảo:

UBND TỈNH QUẢNG NAM
HĐ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2391/TB-HĐTTCCQuảng Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 thông báo một số nội dung về tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau:
1. Danh sách những người đủ điều kiện dự thi: đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http//noivuqnam.gov.vn kể từ ngày 20/11/2020;
2. Thời gian, địa điểm thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến nội quy, quy chế thi và các nội dung liên quan đến kỳ thi
– Địa điểm: Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam, số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam..
– Thời gian mỗi thí sinh tập trung để nghe phổ biến các nội dung nêu trên: 01 buổi, cụ thể:
+ Thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành: Giáo dục, Văn phòng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn thư lưu trữ, Thanh tra,  Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Dân tộc có mặt tại địa điểm nêu trên
lúc 07h30 ngày 08/12/2020;
+ Thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm có mã ngành dự tuyển: Xây dựng, Công thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Thông tin – truyền thông, Tài nguyên – Môi trương, Kiểm lâm có mặt tại địa điểm nêu trên lúc 13h30 ngày 08/12/2020;
3. Thời gian thi, địa điểm thi:
a) Địa điểm thi: Trường Đại học Quảng Nam, số 102 Hùng Vương, thành phố
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
b) Ngày thi:
– 06h30 ngày 15/12/2020: Khai mạc kỳ thi.
– Từ 7h00 ngày 15/12/2020 đến ngày 17/12/2020: Thi trắc nghiệm 2 môn trên
máy vi tính (môn kiếm thức chung và môn ngoại ngữ). Lịch thi cụ thể đối với từng thí  sinh sẽ có thông báo sau.
– Ngày 23/12/2020: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.
(
Thông báo này được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh, mọi thông tin phản hồi liên quan đến kỳ thi vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0235.3810.435 để được giải đáp)./.

TM. HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Trần Thị Kim Hoa

Xem danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Quảng Nam tại đây

Tải tài liệu ôn thi công chức tỉnh Quảng Nam 2020 tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *