Quy định về điều chỉnh, bổ sung hộ tịch chưa rõ

          Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì: Bổ sung hộ tịch là bổ sung những nội dung chưa đăng ký trong bản chính khai sinh và sổ đăng ký khai sinh; điều chỉnh hộ tịch là điều chỉnh những nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải là sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh.

Thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hộ tịch

Và theo quy định tại các Điều 38, 39 Nghị định 158 thì thẩm quyền thực hiện điểu chỉnh, bổ sung hộ tịch là UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện. Theo đó, Việc bổ sung, điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nội dung điều chỉnh được ghi vào cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung, điều chỉnh. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh, giấy tờ hộ tịch khác phải ghi rõ nội dung bổ sung, điều chỉnh; căn cứ ghi bổ sung, điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung, điều chỉnh; ngày, tháng, năm bổ sung, điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung, điều chỉnh.

          Quy định trên dẫn đến bất cập trong quá trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung hộ tịch cho công dân nhất là đối với các trường hợp thực hiện tại UBND cấp huyện. Bởi vì,

Quy định về điều chỉnh hộ tịch
Quy định về điều chỉnh hộ tịch

Thứ nhất, theo quy định thì thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hộ tịch là của UBND cấp huyện nên rất khó thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ để trả cho công dân. Bởi lãnh đạo UBND huyện thì không phải lúc nào cũng có mặt tại UBND để mà ký ngay hồ sơ cho công dân dẫn đến chậm trể hồ sơ.

(Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam thẩm quyền của ai?)

Thứ hai, luật quy định là cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung, điều chỉnh. Quy định này không phù hợp với thực tế, bởi vì người ký là lãnh đạo UBND nên người đóng dấu phải là bộ phận văn thư UBND chứ cán bộ Tư pháp hộ tịch không thể đóng dấu được.

Thiết nghĩ việc điều chỉnh, bổ sung hộ tịch là việc làm đơn giản, căn cứ vào những hồ sơ, giấy tờ đã có để bổ sung, điều chỉnh nên các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu giao thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hộ tịch ở cấp huyện cho Phòng Tư pháp thực hiện, như vậy vừa nhanh vừa thuận tiện đáp ứng được yêu cầu của công dân và cải cách hành chính.

Bỏ quy định điều chỉnh hộ tịch

Từ ngày 01/01/2016, Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành thì thủ tục điều chỉnh hộ tịch đã không còn, chỉ có thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Tuy nhiên, thực tế phát sinh cần phải có điều chỉnh hộ tịch như số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân.

Ghi chú trong Giấy chứng nhận kết hôn
Điều chỉnh giấy chứng nhận kết hôn

Ví dụ: Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận kết hôn thì Nguyễn Văn A có  chứng minh nhân dân số 01234, ngày cấp 10/7/2015. Tuy nhiên, đến tháng 4/2019, Nguyễn Văn A đổi chứng minh nhân dân và ngày cấp là ngày 10/4/2019. Lúc này, Nguyễn Văn A đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận kết hôn cho thống nhất với chứng minh nhân dân. Cơ quan có thẩm quyền không thể thực hiện được, vì không thuộc trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch theo Luật Hộ tịch. Nếu như trước đây, theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP thì yêu cầu của Nguyễn Văn A sẽ được giải quyết theo thủ tục điều chỉnh hộ tịch.

Để tạo thuận tiện cho người dân trong việc điều chỉnh các giấy tờ hộ tịch khi các giấy tờ cá nhân có sự thay đổi mà không thuộc trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung thủ tục điều chỉnh hộ tịch và Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *