Không có giấy tờ cá nhân, đăng ký khai sinh như thế nào?

Hiện nay có tình trạng nhiều người dân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả nên khi làm thủ tục đăng ký khai sinh rất khó thực hiện.

Theo quy định tại Luật Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì có 02 trường hợp đăng ký khai sinh cho người đã trưởng thành, thứ nhất là đăng ký lại khai sinh, thứ hai là đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

Quy định đăng ký  khai sinh

Khoản 1,2 Điều  24 Nghị định 123 quy định điều kiện đăng ký lại khai sinh như sau:

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người không có giấy tờ

Như vậy,  để đăng ký lại khai sinh, người đó phải được đăng ký khai sinh trước 01/01/2016 và phải nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký khai sinh, như họ tên, quê quan, thông tin cha mẹ… Tuy nhiên, một số người không có giấy tờ gì hết và cũng không biết là có đăng ký khai sinh hay không nên không thể thực hiện đăng ký lại khai sinh.

Về đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 15 quy định:

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước, sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chưa được đăng ký khai sinh nhưng có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao được chứng thực hợp lệ) như: giấy tờ tùy thân theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có yêu cầu đăng ký khai sinh thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Như vậy, trường hợp này muốn đăng ký khai sinh cũng phải có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Do đó người không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân sẽ không thực hiện được.

Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp một người không có hồ sơ giấy tờ cá nhân (kể cả bản photo) thì rất khó để cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh. Không thực hiện đăng ký khai sinh thì không đảm bảo quyền lợi cho công dân mà thực hiện thì không có cơ sở.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *