Xác nhận hôn nhân sao cho đúng

Tình huống: Chị A chuyển khẩu đến AP, thành phố TK từ năm 2013 (trước đây đã chuyển nhiều nơi) Chị A sống chung với anh B từ năm 1986 đến năm 2008 thì không sống chung nữa.Trong quá trình sống chung chị A và anh B có 3 con chung, lớn nhất sinh 1988, nhỏ nhất sinh 2002. Ngày 22/6/2015, chị A yêu cầu UBND phường AP xác nhận hôn nhân. chị khai là không có kết hôn.

hướng dẫn xác nhận tình trạng hôn nhân
Xác nhận tình trạng hôn nhân thực tế

Trường hợp này xác nhận hôn nhân như thế nào cho đúng? Xác nhận chị A chưa đăng ký kết hôn lần nào hay là xác nhận chị A đã có hôn nhân thực tế theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000?

Kính mời bạn đọc tham gia thảo luận

Sau đây là phần trả lời của Trangtinphapluat.com:

Xác nhận hôn nhân của chị A là chưa đăng ký kết hôn lần nào:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục II của Thông tư 01/2008/TT-BTP về Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ : đương sự hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại…, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai); đối với người đã có vợ/chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì cũng phải ghi rõ điều đó (Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại… đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án ly hôn số … ngày… tháng … năm…. của Tòa án nhân dân …, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai).

Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.

Thẩm quyền xác nhận hôn nhân thực tế

Như vậy, thẩm quyền của UBND cấp xã là xác nhận đương sự có đăng ký kết hôn hay chưa  (được thể hiện thông qua Giấy chứng nhận kết hôn). Còn thẩm quyền công nhận hôn nhân thực tế là thuộc Tòa án khi các đương sự có yêu cầu, tranh chấp ly hôn, lúc đó Tòa án sẽ xác định họ có đủ điều kiện được công nhận hôn nhân thực tế theo Nghị quyết 35/2000/NQ-QH11 thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2000.

(Hướng dẫn nghiệp vụ xác nhận tình trạng hôn nhân của Bộ Tư háp)

Vì vậy, trong trường hợp này nếu chị A khai không có đăng ký kết hôn và thực tế trong thời gian sinh sống tại phường chị A chưa đăng kết hôn với ai (mặc dù có sống chung và con con chung với người khác)  thì cán bộ Tư pháp cần hướng dẫn chị A làm tờ cam đoan về tình trạng hôn nhân  trong thời gian cư trú ở các địa phương khác. Sau đó xác nhận tình trạng hôn nhân của chị A là chưa đăng ký kết hôn với ai. Nhưng cần ghi rõ là đang chung sống như vợ chồng, có cơn chung …trước ngầy 3/1/1987.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *