Hướng dẫn xác nhận tình trạng hôn nhân đối với nam, nữ sống chung trước 03/01/1987

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Cục Hộ tịch , Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 212/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, theo đó đối với các trường hợp nam, nữ sống chung như vợ chồng trước ngày 03/01’1987, không có đăng ký kết hôn (có đủ điều kiện kết hôn) thì được công nhận là hôn nhân thực tế.

Xác nhận tình trạng hôn nhân thực tế

Công văn số 212/HTQTCT-HT nêu rõ: theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết 35/2000/QH-10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội thì : Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 , ngày Luật Hôn nhân và gia đình 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Xác nhận tình trạng hôn nhân thực tế

Như vậy, đối với những trường hợp nam, nữ sống chung như vợ, chồng trước ngày 03/01/1987, hiện họ chưa đăng ký kết hôn thì vẫn được công nhận là vợ, chồng (hôn nhân thực tế).

Được xem là hôn nhân thực tế khi

Đồng thời theo hướng dẫn tại điểm d mục 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP  ngày 03/01/2001 thì :  Được coi nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;

– Việc họ về chung sống với nhau được gia đình (một bên hoặc cả hai bên) chấp nhận;

– Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;

– Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân
Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân

Thời điểm nam và nữ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng là ngày họ tổ chức lễ cưới hoặc ngày họ về chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận hoặc ngày họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến hoặc ngày họ thực sự bắt đầu chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

Do đó, Nếu đến thời điểm yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà hôn nhân thực tế chưa chấm dứt bởi quyết định ly hôn của Tòa án, cả 2 bên đều còn sống thì trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ghi rõ: “Hiện đang có vợ/chồng là…”

TẢI CÔNG VĂN

Xem tất cả công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực mới nhất

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *