Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính (page 14)

Quản lý hành chính

quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, nhà nước và pháp luật

Lấn, chiếm đất đai trường hợp nào bị xử phạt

          Theo quy định của Luật Đất đai 2003 (Điều 15) và Luật Đất đai 2013 (Điều 12) đều có quy định nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm đất đai. Và theo Điều 3 của Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm …

Read More »

Chuyên đề 5 Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH Thủ tục thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản a) Thi hành quyết định xử phạt cảnh cáo           Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm giao 01 bản quyết định cho tổ chức, cá nhân vi …

Read More »

Chuyên đề 4. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Bất cập chính sách pháp luật về phòng chống rượu bia ở Việt Nam

 1. Nội dung các điều luật quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính           – Mức phạt tiền theo thủ tục không lập biên bản (thủ tục đơn giản) đã được nâng lên 250.000d đối với cá nhân, 500.000d đối với tổ chức vi phạm.           –  …

Read More »

Chuyên đề 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

  Sửa đổi, bổ sung tên các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính           Ngoài các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC trong Pháp lệnh 2002 thì Luật quy định về thẩm quyền xử phạt có bổ sung thêm một số chức danh …

Read More »

Chuyên đề 2. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính

 Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng           Các hình thức xử phạt VPHC trong Luật XLVPHC được chia làm 2 loại: Hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung. a) Các hình thức xử …

Read More »

Quy định hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa

Theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: – Đối với xe ba gác: Khi chở hàng hóa chiều ngang không vượt …

Read More »

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vào tất cả các ngày làm …

Read More »