Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg  Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025″, theo đó:

Mục tiêu chung: Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử  văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực , hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cụ, sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu trên, đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

+ Đối với nhà trường

– Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện lành mạnh  và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử  của cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường;

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

– Chủ động, đề xuất, phối hợp với cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa , phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp;

– Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức học sinh, sinh viên trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp tết trồng cây…

+ Đối với gia đình

– Có trách nhiệm chính trong việc giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử ở gia đình và cộng đồng.;

– Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa;

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

– Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ , hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch  tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến văn hóa ứng xử…

+ Đối với chính quyền địa phương

– Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử  trong trường học là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền;

– Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học…
TẢI TOÀN VĂN Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *