Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính (page 15)

Quản lý hành chính

quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, nhà nước và pháp luật

Chuyên đề 5 Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH Thủ tục thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản a) Thi hành quyết định xử phạt cảnh cáo           Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm giao 01 bản quyết định cho tổ chức, cá nhân vi …

Read More »

Chuyên đề 4. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Bất cập chính sách pháp luật về phòng chống rượu bia ở Việt Nam

 1. Nội dung các điều luật quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính           – Mức phạt tiền theo thủ tục không lập biên bản (thủ tục đơn giản) đã được nâng lên 250.000d đối với cá nhân, 500.000d đối với tổ chức vi phạm.           –  …

Read More »

Chuyên đề 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

  Sửa đổi, bổ sung tên các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính           Ngoài các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC trong Pháp lệnh 2002 thì Luật quy định về thẩm quyền xử phạt có bổ sung thêm một số chức danh …

Read More »

Chuyên đề 2. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính

 Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng           Các hình thức xử phạt VPHC trong Luật XLVPHC được chia làm 2 loại: Hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung. a) Các hình thức xử …

Read More »