Bài giảng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, có hiệu lực 01/01/2021.

Slide Luật ban hành văn bản QPPL

Slide bài giảng tập trung giới thiệu  các nội dung về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xây dựng, góp ý, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật…Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực trở về trước và các trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực…

Slide Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung 2019
Slide tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung 2019

Điểm mới của Luật Ban hành văn bản

Bài giảng cũng giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 như về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Slide tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 phù hợp cho bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, học tập, tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi, bổ sung 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *