Slide bài giảng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Side bài giảng những điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.

Nội dung slide tập trung vào 2 phần:

Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành văn bản qppl 2015 còn một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung như:

+ Chưa quy định cụ thể cơ chế để bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được thể chế hóa thành quy định pháp luật;

Bài giảng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020
Bài giảng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020

+ Việc thực hiện một số bước trong trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng VBQPPL ở cả Trung ương và địa phương vẫn còn hình thức (tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị); thành phần tài liệu trong hồ sơ chưa đầy đủ, chất lượng một số tài liệu trong hồ sơ còn hạn chế, chưa bảo đảm theo yêu cầu của Luật…

Phần 2. Những điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL 2020

– Bổ sung một số loại văn bản quy phạm pháp luật;

– Mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Quy định rõ nội dung thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện….

– Quy định về ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, tỉnh, huyện, xã…

Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *