Slide bài giảng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022 để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, tuyên truyền pháp luật.

Slide bài giảng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm 02 nội dung chính:

1. Sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống ma túy

Phần này tập trung giới thiệu những căn cứ chính trị, pháp lý để ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
Bài giảng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Giới thiệu những kết quả đạt được qua gần 20 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2008 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Luật năm 2000 cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

2. Những nội dung bản của Luật Phòng, chống ma túy

Phần này tập trung giới thiệu 6 nội dung chính của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 như: Về bố của Luật; Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy; Các hành vi bị nghiêm cấm; Trách nhiệm phòng, chống ma túy; Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy: Xác định tình trạng nghiện ma túy; Các biện pháp cai nghiện ma túy; Quy trình cai nghiện ma túy; Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy; Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;  Cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng…

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Slide bài giảng tuyên truyền   Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *