Đáp án 300 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc 300 câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Long An theo Thông báo số 1483/TB-SNV ngày 26/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Long An Về tài liệu ôn tập và gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021.

1. Tài liệu ôn tập môn thi Kiến thức chung, gồm:

Luật Cán bộ, công chức hợp nhất tại văn bản số 25/VBHP-VPQH ngày 16/12/2019.
– Luật Tổ chức chính quyền địa phương hợp nhất tại văn bản số 22/VBHPVPQH ngày 16/12/2019.
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tài liệu thi giáo viên tỉnh Long An năm 2020
Đáp án 300 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An

2. Câu hỏi và đáp án 300 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao có trên một triệu dân được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

a) 70 đại biểu   b) 75 đại biểu   c) 80 đại biểu    d) 85 đại biểu

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tỉnh miền núi, vùng cao được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

a) 70 đại biểu   b) 75 đại biểu    c)80 đại biểu   d)85 đại biểu

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc là:

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội    b)Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ    d)Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Hội đồng nhân dân tỉnh được quyền ban hành văn bản có tên loại là:

a) Nghị định     b)Nghị quyết    c)Thông tư    d)Chỉ thị

Đáp án B

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?

a) Hội đồng nhân dân tỉnh       b)Ủy ban nhân dân tỉnh

c) Thủ tướng Chính phủ           d)Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đáp án A

Câu 112. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn Bản đến có các mức độ khẩn nào phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được?

a) Khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc    b)Rất khẩn, hỏa tốc     c)Hỏa tốc     d)Khẩn, hỏa tốc

Đáp án A

Câu 113. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái

A.Gửi, nhận, lưu     B.Gửi, nhận, sửa    C.Gửi, nhận, chuyển    D.Gửi, nhận, xử lý

Đáp án D

Câu 114. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ai là người có trách nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan?

a)Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức

b) Người được giao theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức

c) Người được giao giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức

d) Người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức

Đáp án D

Câu 115. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức phải được quản lý, sử dụng theo quy định của

a) Chính phủ     b)Bộ Nội vụ          c)Pháp luật     d)Người đứng đầu cơ quan, tổ chức

Câu 297. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ?

a)Khiển trách  b)Cảnh cáo    c)Cách chức    d)Bãi nhiệm

Đáp án C

Câu 298. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.”

a) Chuyển ngạch    b)Điều động    c)Luân chuyển     d)Nâng ngạch

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Đáp án Bộ câu hỏi 300 ôn thi công chức hành chính tỉnh Long An theo Thông báo số 1483/TB-SNV ngày 26/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Long An

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

59 Bình luận

 1. Trịnh Tú Long

  Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức năm 2021 với ạ! Xin cảm ơn thầy!!!

 2. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung + thi môn nghiệp vụ chuyên ngành văn phòng với ạ!

 3. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn

 4. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn

 5. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

 6. Mai Phan Thuy Duong

  Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

 7. Thầy ơi, cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cám ơn Thầy.

 8. thầy ơi cho xin bộ tài liệu trăc nghiệm chung với ạ. e cảm ơn

 9. Thầy cho em xin bộ trắc nghiệm kiến thức chung năm 2021 với ạ . em cám ơn

 10. Thầy cho em xin bộ trắc nghiệm kiến thức chung năm 2021 với ạ . Em cám ơn thầy nhiều ạ

 11. Thầy ơi cho em xin bộ tài liệu kiến thức chung thi công chức cấp xã với ạ.em cảm ơn thầy ạ.

 12. Thầy ơi, cho em xin bộ câu hỏi ôn kiến thức này vào mail với ạ. Em cảm ơn ạ.

 13. Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức năm 2021 với ạ! Xin cảm ơn thầy!!!

 14. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với. Em cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe

 15. Trần Văn Hảo

  Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với. Em cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe

 16. Cho em xin đáp án 300 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Long An với a.

 17. Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức năm 2021 với ạ! Xin cảm ơn thầy!!!

 18. HUỲNH NGỌC HUỆ

  Dạ em chào thầy!
  Thầy cho em xin bộ đê thi kiến thức chung 300 câu trắc nghiệm này với ạ!
  Em cảm ơn nhiều ạ!

 19. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

 20. Dạ thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

 21. Dạ thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức Tỉnh với ạ. Em cảm ơn thầy. Chúc thầy nhiều sức khỏe!

 22. Em chào thầy, thầy cho em xin bộ câu hỏi ôn thi công chức 2021 với ạ.
  Em cảm ơn thầy

 23. Thầy ơi cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm công chức phần kiến thức chung năm 2021 với ạ.

 24. Võ Nguyễn Bảo Thi

  Thầy cho em xin bộ trắc nghiệm kiến thức chung ở Long An năm 2021 với ạ . Em cám ơn thầy nhiều ạ

 25. dạ cho em xin bộ tài liệu thi công chức tỉnh năm 2021 ạ

 26. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn thầy ạ

 27. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

  Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi Công Chức Tỉnh năm 2021 ạ.
  Em cảm ơn thầy!!

 28. em chào thầy ạ
  thầy cho em xin tài liệu bộ trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung công chức vưới ạ
  em cảm ơn

 29. thầy ơi, cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm chung với ạ

 30. Nguyễn Hữu Thành

  Thầy cho e xin tài liệu môn kiến thức chung với thầy

 31. Thầy ơi, cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm chung với ạ. em cảm ơn thầy

 32. Thầy vui lòng cho em xin file “Đáp án Bộ câu hỏi 300 ôn thi công chức hành chính tỉnh Long An theo Thông báo số 1483/TB-SNV ngày 26/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Long An”.
  Mong sớm nhận được phản hồi của thầy!

 33. Thầy vui lòng cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung chuyên ngành văn phòng- thống kê với ạ. Em xin cảm ơn.

 34. Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn kiến thức chung công chức với ạ. Em cảm ơn thầy

 35. trương thị hằng

  Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn kiến thức chung công chức với ạ. Em cảm ơn thầy

 36. Thầy ơi. cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức tỉnh với ạ!

 37. Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn thi trắc nghiệm phần kiến thức chung thi công chức tỉnh với ạ. Em cảm ơn

 38. Thầy cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn kiến thức chung công chức với ạ. Em cảm ơn thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *