Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 777 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2021 được biên soạn theo Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố danh mục tài liệu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Thái Bình năm 2021.

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Chương I, Chương V, VI, VII, IX

2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 : Chương I, II, III; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.: Điều 2

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. (Điều 1)

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021

5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Chương I, II, VIII, IX, , X, XIII; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020.

6. Luật Phòng chống tham nhũng 2018: Chương I, II, III, IX; Luật Doanh nghiệp năm 2020: Khoản 3 Điều 217.

7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

8. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

9. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vê đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Thái Bình, gồm 777 câu: 

Câu 1. Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%    b) 85%    c) 90%    d) 100%

Đáp án B

Câu 2. Đại hội chỉ hợp lệ khi?

a) có ít nhất hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

b) có ít nhất một phần hai số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

c) có hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

Đáp án A

Câu 3. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

a) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở.

b) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

c) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị.

Đáp án B

Câu 4. Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

a) Là cơ quan chấp hành của Nhà nước.    b) Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

c) Là cơ quan quyền lực của nhà nước.       d) Là cơ quan quyền lực của Quốc hội.

Đáp án B

Câu 5. Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.  

a) Quốc hội    b) Chính phủ     c) HĐND cấp tỉnh    d) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 6. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?

a) người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

b) người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

c) người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Đáp án B

Câu 7. Tổ chức, cá nhân nào dưới đâu không có chức năng  giám sát công tác phòng, chống tham nhũng

a) Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

b) Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

c) Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

d) Ủy ban nhân dân các cấp

Đáp án D

Câu 8. Phông chữ trình bày văn bản hành chính là?

a) Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen

b) Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đỏ

c) Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu xanh

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021; Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận tỉnh Thái Binh 2021 gồm 777 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

7 Bình luận

  1. Lã Thị Nhật

    gửi giúp e bộ tài liệu thi công chức vào mail dưới ạ. Em cảm ơn

  2. gui giup em bo tai lieu on thi cong chuc cap huyen vao mail duoi dc ko a e cam on

  3. GỬI GIÚP MÌNH BỘ TÀI LIỆU ÔN THI VỚI AK. MÌNH CẢM ƠN NHIỀU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *