loading...
Trang chủ / Tag Archives: bộ luật dân sự

Tag Archives: bộ luật dân sự

Người không trực tiếp trồng lúa có được hưởng thừa kế đất lúa?

Mọi cá nhân đều bình đẳng trong hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com giải đáp: Đối với những người không trực tiếp sử dụng đất trồng lúa có được hưởng thừa kế đất lúa theo di chúc hoặc theo pháp luật hay không? Cụ thể tình huống: Vợ chồng ông A bà B có 5 sào …

Read More »

Hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1007/BTP-PBGDPL  về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017, theo …

Read More »

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và …

Read More »

Về khái niệm Thời hạn, khái niệm Thời hiệu và cho ví dụ cụ thể.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Thời hiệu là gì? Thời hạn là gì?  “Thời hiệu là gì? Đó là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án …

Read More »

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO  SÚC VẬT GÂY RA

Thiệt hại do súc vật gây ra là một vấn đề phổ biến ở các vùng nông thôn (như tình trạng bị chó cắn, trâu bò húc…) Điều 625 Bộ Luật Dân Sự 2005 đã quy định: “ 1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do …

Read More »

Hiểu về thời hạn ban hành quyết định xử phạt sao cho đúng

         Theo quy định tại Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc …

Read More »