Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Long An 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức hành chính tỉnh Long An năm 2020 với 223 câu theo danh mục tài liệu ôn tập của Sở Nội vụ tỉnh Long An thông báo ngày 08/6/2020, cụ thể gồm các chuyên đề: 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (bỏ Chương III, IV, V);

2. Luật Cán bộ, công chức (bỏ Chương V);

3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý công chức;

4. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Long An
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Long An

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

5. Kỹ thuật trình bày văn bản (Điều 9 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ).

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối khối Nhà nước tỉnh Long An năm  2020.

Câu 1. Sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước?

a) 06 tháng b) 09 tháng c) 12 tháng d) 18 tháng

Đáp án C

Câu 2. Thẩm quyền kỷ luật Đối với công chức biệt phái?

a) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật

b) người đứng đầu cơ quan nơi công chức biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật

c) cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật

Câu 3. Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân và hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân;

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đáp án D

Câu 4. Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?

a) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp dùng chữ số

b) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng

c) Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số

Đáp án C

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính tỉnh Long An năm  2020  với 223 câu )

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *