Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Nghệ An 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức khối hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 với 234 câu theo Quyết định 1754/QĐ-UBND ngày 07/6/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2020,   cụ thể:

– Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kềm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

+ Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị;

+ Chuyên đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

– Hiến pháp năm 2013;

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (chương I đến chương IV)

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 09/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Nghệ An
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Nghệ An

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối khối Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020.

Câu 6. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 2. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Bộ Quốc phòng

Đáp án B

Câu 3. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính tỉnh Nghệ An 2020  với 234 câu )

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *