Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 557 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021 được biên soạn theo Thông báo 66/TB-HĐTD ngày 10/6/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 tỉnh Lạng Sơn, gồm các văn bản sau:

1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật tổ chức chính quyền địa phương.
2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật cán bộ, công chức (không ôn tập Chương X).
3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (không ôn tập các mẫu văn bản kèm theo)

Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021
Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021

Câu 1. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thành viên Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, nếu vắng mặt phải báo cáo và được

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý                    b)Chủ tịch Hội đồng nhân dân đồng ý

c) Ủy ban nhân dân đồng ý                                    d)Thường trực Hội đồng nhân dân đồng ý.

Đáp án A

Câu 2. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn thư cơ quan là bộ phận

a) Chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận văn bản đến

b) Chỉ thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đi

c) Chỉ thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

d) Thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

Đáp án D

 Câu 3. Cán bộ, Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì? 

a) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định được tuyên

b) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực

c) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Đáp án C

Câu 4. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?        

a) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức                    b)Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức

c) Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức                        d)Tất cả phương án

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá công chức?      

a) Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021, gồm 557 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

10 Bình luận

  1. ad ơi, share mình bộ đề này với ạ, Thanks!

  2. Anh cho em xin bộ đề này với ạ, em cảm ơn anh.!

  3. Cho mình xin bộ đề này với ạ, cảm ơn ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *