Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới (page 17)

Giới thiệu văn bản mới

Chính sách pháp luật mới ban hành, văn bản mới ban hành, văn bản sắp có hiệu lực, văn bản sắp hết hiệu lực, các văn bản luật mới

Một số quy định về quản lý tài nguyên nước và niêm yết thủ tục hành chính địa bàn tỉnh Quảng Nam

1.     Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý tài nguyên nước, thì: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác, …

Đọc tiếp

Một số điểm mới của quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

          Ngày 10/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực 25/12/2014 thay thế cho Nghị định 105/2009/NĐ-CP. Nghị định 102 ra đời đã giải quyết được nhiều vướng mắc về …

Đọc tiếp

Hỗ trợ mức lãi suất vay để đóng tàu

Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh QUảng Nam ban hành Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 về phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa …

Đọc tiếp

Quy định về Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 28 /2014/QĐ-UBND ngày  20  /10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy chế  Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: – Nghiêm cấm khai thác thủy sản bằng các phương pháp sử dụng …

Đọc tiếp

Quy định hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa

Theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: – Đối với xe ba gác: Khi chở hàng hóa chiều ngang không vượt …

Đọc tiếp

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vào tất cả các ngày làm …

Đọc tiếp

Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020

Theo Quyết định 3101/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020, thì: + Chính sách thu hút áp dụng đối với sinh viên là …

Đọc tiếp