Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 18/3 đến – 24/3/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản ban hành từ ngày 18-24/3/2019 như: Mức giá bán lẻ điện bình quân, giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân, quy định về cho thuê lại lao động…

1. Từ 20/3, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh

Ngày 20/3/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

`Theo đó, từ ngày 20/3/2019, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mức giá bán lẻ điện năm 2019
Mức giá bán lẻ điện năm 2019

– Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, cấp điện áp từ 110 kV trở lên: Giờ bình thường là 1.536 đồng/kWh; Giờ thấp điểm là 970 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.759 đồng/kWh;

– Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp, bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông: Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.659 đồng/kWh; Cấp điện áp dưới 6 kV là 1.771 đồng/kWh;…

2. Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2019.

Quy định về giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân
Quy định về giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân

          Theo đó, việc giải quyết tố cáo thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng giải quyết.

– Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người chỉ huy cơ quan, đơn vị do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp giải quyết…

3.Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, có hiệu lực 05/5/2019.

Theo đó, điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động là:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo các điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ Việt Nam đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Mức giá cho thuê cho thuê diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mức thu tiền sử dụng diện tịch các chợ như sau:

  1. a) Bảng biểu:
STTĐối tượng nộp tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợĐơn vị tínhGiá tối đa
Thành phố, thị xãCác huyện đồng bằngCác huyện miền núi
Chợ nằm trên địa bàn phườngChợ nằm trên địa bàn xãChợ nằm trên địa bàn thị trấnChợ nằm trên địa bàn xãChợ nằm trên địa bàn thị trấnChợ nằm trên địa bàn xã
IChợ do Nhà nước đầu tư (vốn ngân sách nhà nước)
1Đối với hộ kinh doanh thường xuyên tại điểm kinh doanh có bố trí diện tích
 Chợ hạng 1đồng/m2/tháng120.000100.000110.00090.000  
 Chợ hạng 2đồng/m2/tháng80.00050.00070.00040.00050.00040.000
 Chợ hạng 3đồng/m2/tháng50.00040.00040.00030.00035.00025.000
2Đối với hộ kinh doanh thường xuyên tại điểm kinh doanh (ĐKD) chưa bố trí diện tích cụ thể
 Chợ hạng 1đồng/ĐKD/tháng240.000200.000220.000180.000  
 Chợ hạng 2đồng/ĐKD/tháng160.000100.000140.00080.000100.00080.000
 Chợ hạng 3đồng/ĐKD/tháng100.00080.00080.00060.00070.00050.000
3Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên tại chợ (vãng lai)
 Chợ hạng 1,2,3đồng/ĐKD/tháng5.0003.0003.0002.0002.0002.000
IIChợ do tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh (vốn ngoài ngân sách nhà nước)Giá tối đa không quá 02 lần mức quy định tại mục I

b) Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c) Căn cứ tình hình thực tế về kết cấu hạ tầng, khả năng cân đối ngân sách và khả năng chi trả của tiểu thương tại chợ, UBND cấp huyện xem xét quy định mức giá cụ thể áp dụng trên địa bàn nhưng không vượt mức giá tối đa trên. Đơn vị kinh doanh khai thác chợ lập phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình UBND cấp huyện phê duyệt.

d) Đối với các chợ chỉ tập trung buôn bán một buổi mỗi ngày thì mức thu bằng 50% mức thu quy định tại điểm a, khoản này.

đ) Đối với các kiốt được bố trí riêng biệt và các điểm kinh doanh trong chợ (gọi chung là điểm kinh doanh) mà có nhiều hộ đăng ký kinh doanh cùng một điểm kinh doanh thì đơn vị quản lý được tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh (có thời hạn cụ thể). Mức giá sàn để tổ chức đấu giá không được vượt quá mức giá tối đa theo quy định tại Quyết định này. Phương án đấu giá phải được UBND cấp huyện phê duyệt.

e) Trường hợp hết thời hạn sử dụng điểm kinh doanh theo hình thức đấu giá, đơn vị quản lý tổ chức đấu giá lại theo quy định. Phương án đấu giá phải đảm bảo không gây biến động lớn, các hoạt động của chợ diễn ra bình thường, có cơ chế ưu tiên cho các hộ tiểu thương đã kinh doanh tại vị trí cũ.

g) Đối với những hộ kinh doanh có hợp đồng góp vốn ứng trước để đầu tư xây dựng chợ hoặc trả tiền sử dụng một lần trong một thời hạn nhất định sau khi chợ được xây dựng xong thì đơn vị quản lý chợ có ưu tiên để bố trí sắp xếp điểm kinh doanh theo thỏa thuận.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *