Cuối năm và hội nghị: Nên bỏ những hội nghị tổng kết không cần thiết

          Đã thành thông lệ, thời điểm cuối năm là dịp để các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp tổng kết đánh giá một năm hoạt động, đề ra phương hướng,nhiệm vụ trong năm tiếp theo. Đặc biệt trong các cơ quan nhà nước những ngày cuối năm luôn bận rộn với hội nghị ngành này, ngành kia. Nhìn vào lịch công tác của UBND các huyện, thành phố thì lãnh đạo đều tham dự hội nghị để phát biểu chỉ đạo, có vị một buổi sáng phải tham dự phát biểu 2, 3 hội nghị.

          Cái được của hội nghị tổng kết

          Mặt tích cực của việc tổng kết đánh giá một năm công tác là hết sức cần thiết, qua đó các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước nhìn thấy được những mặt tích cực đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại tìm hướng khắc phục để có kế hoạch cho năm tiếp theo. Nhiều hội nghị các đại biểu đã đóng góp tích cực, đề ra nhiều giải pháp để doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đưa vào kế hoạch để thực hiện.

Quy định về tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm
Quy định về tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm

Ngoài việc đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế thì cũng tại hội nghị tổng kết sẽ khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, giải pháp giúp doanh nghiệp, cơ quan nhà nước phát triển. Đây là động lực để những tập thể, cá nhân tiếp tục cố gắng phấn đấu, phát huy sở trường, phát minh sáng kiến để áp dụng vào công việc góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và cơ quan.

          Hạn chế của tổ chức hội nghị

          Bên cạnh những mặt tích cực đã nêu thì việc tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị triển khai công tác cũng có những hạn chế, lãng phí nhất định.

          – Lãng phí thứ nhất là tiền, để tổ chức hội nghị thì cần phải có tiền. Sẽ không có gì đáng bàn nếu tiền được sử dụng có hiệu quả. Nhiều hội nghị, nhất là ở các cơ quan nhà nước việc chuẩn bị nội dung sơ sài, chủ yếu là đọc báo cáo, phần thảo luận thì hầu như không có ý kiến. Do đó, vừa tốn tiền tổ chức vừa tốn thời gian của đại biểu mà những ngày cuối năm thì công việc rất nhiều.

          – Việc khen thưởng cũng còn nhiều vấn đề bất cập, đó là khen thưởng quá nhiều, tràn lan dẫn đến ý nghĩa của việc khen thưởng không còn, nhiều đại biểu chỉ nhận tiền thưởng còn giấy khen thì không nhận vì nhận về cũng không còn chổ để treo.

Lãng phí ngân sách nhà nước
Lãng phí ngân sách nhà nước

          – Không phải tất cả những buổi hội nghị là cần thiết, bởi có cũng được không có cũng không ảnh hưởng đến ai. Bởi nội dung chủ yếu chỉ là đọc báo cáo, do đó nó mang tính hình thức.

          Nghĩ rằng đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội  nhập quốc tế thì việc tiết kiệm thời gian, tiền bạc là hết sức cần thiết, nhất là các hội nghị tổng kết, triển khai công tác. Các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước chỉ nên tổng kết, triển khai ở cấp trung ương hoặc ở những ngành chủ chốt còn đối với cấp cơ sở thì không cần thiết phải tổ chức hội nghị, như vậy vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí cho từng cơ quan đơn vị.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *