Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính / Vướng mắc trong ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

Vướng mắc trong ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

 Theo quy định Điều 54 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có thể ủy quyền cho cấp phó. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu của người có thẩm quyền, trong đó thể hiện rõ phạm vi, thời hạn và nội dung ủy quyền.

Tùy vào tình hình thực tế mà người có thẩm quyền có thể ủy quyền thường xuyên hoặc ủy quyền theo những vụ việc, lĩnh vực cụ thể. Khi được ủy quyền thì cấp phó phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Và người được giao quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ người nào khác.

Quy định trên đã góp phần giảm tải áp lực cho người có thẩm quyền xử phạt, giúp việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nhanh hơn, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cấp phó khi được giao quyền xử phạt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính đã phát sinh một số trường hợp vướng mắc, gây lúng túng cho các cơ quan tham mưu, cụ thể:

Đã ủy quyền cho cấp phó, cấp trưởng có được xử phạt?

Khi cấp trưởng giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó xử phạt thì cấp trưởng có còn được ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính nữa hay không? Do hiện nay chưa có văn bản nào quy định về việc sau khi giao quyền cho cấp phó thì cấp trưởng không được quyền xử phạt nên nhiều ý kiến cho rằng cấp trưởng vẫn có quyền xử phạt, bởi vì đây là quyền đương nhiên của họ, việc họ ủy quyền không làm mất đi thẩm quyền xử phạt đã được pháp luật quy định.

Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính
Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng sau khi ủy quyền cho cấp phó thì cấp trưởng không thể ký các quyết định xử phạt nữa, bởi vì trong văn bản ủy quyền đã thể hiện rõ trong thời hạn ủy quyền thì cấp phó được quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm thuộc quyền xử phạt của cấp trưởng, chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật, đặc biệt không được giao quyền cho người khác. Như vậy, một khi quyền xử phạt đã được chuyển giao cho cấp phó thì quyền đó hoàn toàn thuộc về cấp phó. Nếu cấp trưởng muốn xử phạt thì phải có văn bản hủy bỏ việc ủy quyền, lúc đó quyền xử phạt mới thuộc về cấp trưởng.

Để khắc phục những vướng mắc trong ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính, thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần sớm có văn bản hướng dẫn để tạo sự thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *