Quy định mới về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Theo Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiệu lực của văn bản được xác định như sau:

  1. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành:

 Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản.

Cách thức trình bày văn bản pháp luật
xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

(Xem bài viết hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật)

  1. Xác định văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực:

a) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực;

Đây là quy định mới so với Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, trước đây văn bản Luật hết hiệu lực nhưng văn bản chi tiết vẫn còn hiệu lực gây khó khăn cho các cơ quan trong quá trình áp dụng văn bản. Quy định mới này sẽ tháo gở các khó khăn trước đây.

b) Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ;

c) Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực thì nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Trường hợp không thể xác định được các nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. trần quốc bảo

    Tôi muốn hỏi hiệu lực của giấy thôi trả lương của doanh nghiệp.
    Năm 2011, tôi được DN cho dừng ký HĐLĐ và cấp Giấy thôi trả lương với số tiền trợ cấp được lĩnh là 12 tr.đồng. Do sơ xuất, khi đó tôi thất lạc Giấy thôi trả lương nên chưa lĩnh được tiền. Nay (2011) tôi tìm lại được Giấy thôi trả lương đó (từ 2011). Vậy tôi muốn hỏi Giấy thôi trả lương này còn hiệu lực để tôi đến DN lĩnh tiền không? Hoặc hường dẫn thủ tục để tôi đủ điều kiện lĩnh tiền trợ cấp. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *