Người Việt Nam chính thức được chơi tại điểm kinh doanh Casino

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP  Về kinh doanh casino,  theo đó  từ ngày 15/3/2017 người Việt Nam sẽ chính thức được chơi tại điểm kinh doanh casino khi địa điểm kinh doanh đó được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm, cụ thể:

  1. Địa điểm thực hiện thí điểm

Thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casio thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch,Nghị định số 03/2017/NĐ-CP  Về kinh doanh casino tổng hợp có casino  tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép

 Người Việt Nam chính thức được chơi tại điểm kinh doanh Casino
Người Việt Nam chính thức được chơi tại điểm kinh doanh Casino

2. Thời gian thực hiện thí điểm

THời gian thực hiện thí điểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casio đầu tiên được phép  thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino.Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam.

3. Người VIệt Nam được phép chơi casio khi có đủ các điều kiện sau:

– Phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Người chơi phải chứng minh có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân

– Phải mua vé tham gia chơi, mức vé là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/ người hoặc 25 triệu đồng/người/tháng

– Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh donah casino.

– Chỉ được sử dụng tiền VIệt Nam để đổi thành tiền quy ước và được đổi đồng quy ước sang tiền Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *