Phương án Đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

 Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg  Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực, theo đó thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đơn giản hóa như sau:

  1. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Tên thủ tục hành chính: Sửa tên thủ tục hành chính Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thành thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Về cách thức thực hiện: Đa dạng hóa các cách thức nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp.

Về thành phần hồ sơ:

Phương án Đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp
Những bất cập cần sửa đổi Luật Phương án Đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp lý vi phạm hành chính

+ Bổ sung thẻ căn cước công dân, chứng minh quân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thếkhác để chứng minh nhân thân của người yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp bên cạnh chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

+ Bổ sung quy định trường hợp cá nhân không xác định được nơi thường trú, nơi thường trú thì không phải nộp giấy tờ chứng minh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của mình trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bổ sung quy định xuất trình  giấy tờ chứng minh mối quan hệ trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lýlịch tư pháp.

+ Bổ sung quy định xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực  giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con trong trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là người chưa đủ 14 tuổi.

+ Quy định người được ủy quyền hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con  của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình khi thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bổ sung quy cách nộp hồ sơ tương ứng cho từng cách thức thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, trực tuyến. Cụ thể, trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cá nhân nộp bản sao chứng thực kèm bản chính để đối chiếu  hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ qua các dịch vụ bưu chính, cá nhân nộp bản sao có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì hồ sơ gửi là chụp từ bản gốc và đảm bảo tính xác thực và yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ và chính xác của thông tin.

– Về thời hạn giải quyết:

+ Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lýlịch tư pháp  từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ cư trú ở một nơi duy nhất.

+ Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp  từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều nơi.

+ Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp của người chưa đủ 14 tuổi từ 10 ngày xuống còn 1 ngày làm việc.

+ Bổ sung quy định về thời hạn cấp phiếu lýlịch tư pháp không quá 20 ngày trong trường hợp cần phải xác minh  thông tin điều kiện đương nhiên được xóa án tích ở nhiều nơi, nhiều cơ quan và trường hợp theo yêu cầu của Sở Tư pháp đối với hồ sơ đã quá thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc có vướng mắc mà Sở Tư pháp không giải quyết được.

– Về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung người nước ngoài không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

2. Thủ tục cấp phiếu lýlịch tư pháp số 2: Bỏ thủ tục này.

Để thực hiện được phương án đơn giản hóa trên, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai sửa đổi các quy định thủ tục hành chính trong các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư từ năm 2018

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *